1. سیدحسین اطهری , تاثیر توافق هسته ای در تضعیف پروزه ایران هراسی در فضای بین المللی بر اساس سازه انگاری , همایش ملی توافق هسته ای , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
 2. سیدحسین اطهری , احمد محقر , اندیشه سیاسی محمدتقی مصباح یزدی , دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
 3. مریم فیله کش , سحر جوانمرد , سیدحسین اطهری , بنیاد ها ،ساختار،کارگزاران و کارویژه های حکومت مطلوب در قران , کنگره بین المللی قران کریم انسان وجامعه , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۶
 4. مهدی نجف زاده , سیدحسین اطهری , نقد مطالعات هنجاری درباره شکل‌گیری حوزه عمومی:از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی گسترش آن در ایران , کنکاشی‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
 5. سیدحسین اطهری , پروژه دولت- ملت سازی درحوزه آسیای مرکزی و بحرانهای فراروی آن , بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴
 6. سیدحسین اطهری , گفتمانهای سیاسی در سرزمین های مردمان مختلط:از مارکسیزم سنتی تا اسلام رادیکال , بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴
 7. سیدحسین اطهری , نعیمه اسدی پور , بررسی مفهوم عدالت در اندیشه لیبرالیسم کلاسیک , همایش ملی عدالت و سیاست , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۱
 8. سیدحسین اطهری , بررسى مفهوم عدالت نزد افلاطون وارسطو , همایش عدالت و سیاست , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۱
 9. سیدحسین اطهری , سمیه زمانی , واکاوی معنایی گفتمان علوم انسانی اسلامی , نقش علم و دین در تاریخ تحولات علم , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۳
 10. سیدحسین اطهری , بنیادهای اخلاقی روابط بین الملل , اخلاق و روابط بین الملل , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۸
 11. سیدحسین اطهری , ابن خلدون و کاربست روش جامعه شناسی تاریخی در تحلیل تحولات سیاسی , ابن خلدون و دنیای معاصر , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۱۰
 12. سیدحسین اطهری , شرایط جامعه شناختی نقد،مناظره و استدلال:استلزامات و مفروضات , وضعیت پژوهش درحوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۳
 13. سیدحسین اطهری , توسعه سیاسی درایران ،فرصت ها و چالشها , همایش توسعه و فرهنگ , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴/۰۹